Wil je toch het lidmaatschap bij Detac opzeggen?

Als je wilt stoppen met volleyballen bij Detac dan moet je dit apart aangeven bij de ledenadministratie:  secretariaat@vvdetac.nl   

Deze kennisgeving dient vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met eind juni van het daaropvolgende jaar (statuten van de vereniging). Indien het lidmaatschap later wordt opgezegd, dan ben je 25% van de contributie van het komende seizoen aan de vereniging verschuldigd.