Omgangsregels

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik berokken de ander geen schade.

4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

5. Ik negeer de ander niet.

6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

7. Ik vecht niet, gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.

8. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.

9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

11. Wanneer iemand mij hindert, of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Helpt dat niet, dan vraag ik een ander om hulp.

12. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.