Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met pesten en/of seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van de ongewenste situatie (in specifieke situaties), kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.
Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Dit kan via de vertrouwenscontactpersoon.

 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
Zij hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.
Ze luisteren naar je verhaal, bieden een luisterend oor en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
De vertrouwenscontactpersoon kan beschuldigden ook ondersteunen bij gesprekken naar aanleiding van een klacht.

 

Telefoonnummer vertrouwenscontactpersoon Manita Herregraven: 06 48 53 28 93

 

Groetjes,

Manita Herregraven