Alle trainers en coaches die bij Detac actief zijn, dienen in het bezit te zijn van een VOG. Tevens dienen zij zich, net als de leden, te houden aan de gedrags-en omgangsregels die genoemd staan onder het kopje leden.